Học cách làm chủ trước khi khởi nghiệp

Học cách làm chủ trước khi khởi nghiệp

Học cách làm chủ trước khi khởi nghiệp

Theo một số chuyên gia, người mới ra trường thường có tâm lý tự tin với lượng kiến thức đã được học nên muốn áp dụng khởi nghiệp ngay. Một số người đã thất bại, không chỉ là thiếu tiềm lực tài chính mà còn do thiếu kinh nghiệm, thiếu kiên nhẫn… Vì vậy, học cách làm chủ trước khi tự kinh doanh sẽ giúp tránh mắc phải những sai lầm.

goto top