Sống khỏe

Sống khỏe

Từ tháng 7/2018, giá dịch vụ y tế giảm mạnh

Từ tháng 7/2018, giá dịch vụ y tế giảm mạnh

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2018, theo hướng giảm giá nhiều dịch vụ trong y tế.

goto top